NUMERY NASZEGO CENTRUM ALARMOWANIA OSP


Poniżej podajemy numery jakimi operuje Centrum Alarmowania OSP

1. Numer alarmujący                                                                                                  89-679-69-XX

Wyżej podany numer to indywidualny numer alarmujący członków OSP do akcji. Każda OSP w powiecie otrzymuje swój indywidualny numer, który ją będzie alarmować. Numer ten najlepiej zapisać pod przyjazną nazwą oraz dedykowanym dzwonkiem aby móc rozpoznać  że jest to alarm dla OSP ( dzwonki syren są dostępne na naszej stronie zakładka dzwonki na telefon ). Ostanie dwie cyfry tego numeru oznaczone jako XX są znane waszemu edytorowi numerów jednostki ( są to dwie ostanie cyfry numeru systemowego OSP – numer ten znajduje się w umowie usługi oraz w panelu www od aktualizacji numerów członków OSP do alarmowania ). Uprzejmie prosimy aby dzwonienia z tego numeru odrzucać lub nie odbierać, ponieważ my ponosimy koszt zestawionego połączenia, a nie chcemy tych kosztów przerzucać na OSP – zależy nam aby usługa była jak najtańsza.
Ponadto Dyżurni Stanowiska Kierowania PSP lub Komendanci Gminni OSP dzwoniąc na indywidualny numer alarmujący mogą załączać alarmowanie właściwych jednostek OSP w zależności od końcówki XX numeru 89-679-69-XX .  Aby załączanie alarmowania przez PSP lub KG OSP było skuteczne należy wpisać w zielonej sekcji panelu www aktualizacji numerów numery telefonów, z których PSP lub KG OSP będą dzwonić na nr 89-679-69-XX .
Jeśli do listy alarmowanych numerów strażaków z OSP zostanie dopisany numer Komendanta Gminnego ( Wójta/Burmistrza ) i/lub wskazany numer Stanowiska Kierowania PSP to nasz system również zadzwoni na te numery. Komendant Gminny OSP oraz PSP po alarmującym numerze indywidualnym będą wiedzieć jaka OSP jest zaalarmowana ( dla PSP jest to forma potwierdzenia skutecznego załączenia alarmowania ).

2. Zapasowy numer alarmujący                                                                                 34-340-11-00

Numer 34-340-11-00 to zapasowy operator alarmujący członków OSP do akcji. Prosimy o dopisanie tego numeru przy indywidualnym numerze alarmującym waszej OSP ( tak aby był jeden wpis w telefonie a w nim numery alarmujące ). Numeru tego operatora będziemy używać w przypadku awarii obsługującego nas głównego operatora alarmującego. Ponieważ jest to operator zapasowy o ograniczonych zasobach systemowych bardzo prosimy o nie odbieranie tych dzwonień, a wręcz odrzucanie dzwonień  aby jak najszybciej uwolnić zasoby do alarmowania kolejnej OSP.

 3. Załączanie alarmowania przez członków OSP                                                   89-679-69-00

Aby załączanie alarmowania było skuteczne należy wskazać numery strażaków w czerwonej sekcji polu w panelu www-aktualizacji numerów , którzy dzwoniąc na ten numer będą załączać alarmowanie.

 4. Załączanie alarmowania przez terminale GSM                      89-679-69-01 i 34-340-11-01

Aby załączanie alarmowania wraz z zdalnym załączeniem syreny przez PSP było skuteczne numer telefonu karty SIM włożonej do terminala ( T1, DTG, Robotec, dialery, itp ) musi być wprowadzony w brązowej sekcji panelu www aktualizacji numerów. Na te numery muszą dzwonić terminale GSM aby załączyć alarmowanie.

 5. Sprawdzenie czy numer tel.strażaka jest na liście nr do alarmowania          89-679-69-99

Osoby, które zadzwonią pod ten numer, a są na liście do alarmowania zgodnie z treścią zapowiedzi „Jeśli jesteś na liście strażaków do alarmowania to po rozłączeniu system zadzwoni do ciebie numerem alarmującym” otrzymają osobiste alarmowanie. Uwaga w przypadku gdy numer strażaka jest wpisany w kilku OSP dzwonienia dokona numer z tej OSP, której dwie ostanie cyfry numeru alarmującego 89-679-69-XX mają mniejsza wartość.

 6. Zgłoszenie udziału w akcji ratowniczej                                                              89-679-69-XX

Numer może być wykorzystywany przez osoby, które nie posiadają smartfona i nie mogą mieć zainstalowanej naszej aplikacji alarmującej na telefonie komórkowym. Wystarczy oddzwonić na numer który przed chwilą nas alarmował    ( mogą wszyscy użytkownicy systemu nawet ci co posiadają nasza aplikacje alarmującą ), a system zarejestruje taką osobę, że bierze udział w akcji oraz wyświetli użytkownikom, którzy mają zainstalowana aplikacje informację, że ta osoba zadeklarowała udział w akcji. Strażak dzwoniący na ten numer usłyszy komunikat ” Potwierdzasz swój udział w akcji. Twój  status biorę udział w akcji”.

7. Zgłoszenie braku udziału lub rezygnacja z akcji ratowniczej                          89-679-69-97

Numer może być wykorzystywany przez osoby, które nie posiadają smartfona i nie mogą mieć zainstalowanej naszej aplikacji alarmującej na telefonie komórkowym. Wystarczy zadzwonić na ten numer a system zarejestruje taką osobę, że rezygnuje z udziału w akcji oraz wyświetli użytkownikom, którzy mają zainstalowana aplikacje informację że ta rezygnuje z udziału w akcji . Strażak dzwoniący na ten numer usłyszy komunikat „Rejestrujemy twoją  rezygnację z udziału w akcji.Twój  status rezygnacja z udziału w akcji”.

8. Zgłoszenie czasowej braku gotowości bojowej strażaka                                  89-679-69-96

Numer może być wykorzystywany przez osoby, które nie posiadają smartfona i nie mogą mieć zainstalowanej naszej aplikacji alarmującej na telefonie komórkowym. Wystarczy zadzwonić na ten numer a system zarejestruje brak gotowości bojowej strażaka do akcji ( wynikająca np. w faktu wyjazdu poza siedzibę OSP lub jego niedyspozycji ) oraz wyświetli użytkownikom, którzy mają zainstalowana aplikacje informację, że ta osoba nie jest dziś w gotowości do udziału w akcji. Strażak dzwoniący na ten numer usłyszy komunikat ” Zgłaszasz swój brak gotowości do akcji. Twój status brak gotowości do akcji”. Brak gotowości utrzymywany i wyświetlany system jest przez maksymalnie 24 godziny od wykonania dzwonienia na ten numer, po którym to czasie zmieni się status strażaka z baraku w gotowości na w gotowości.

9. Zgłoszenie powrotu do stanu gotowości bojowej strażaka                              89-679-69-95

Numer może być wykorzystywany przez osoby, które nie posiadają smartfona i nie mogą mieć zainstalowanej naszej aplikacji alarmującej na telefonie komórkowym. Wystarczy zadzwonić na ten numer a system zarejestruje gotowość bojową strażaka do akcji  oraz wyświetli użytkownikom, którzy mają zainstalowana aplikacje informację, że jest już w gotowości do udziału w akcji. Strażak dzwoniący na ten numer usłyszy komunikat ” Zgłaszasz swoją gotowości do akcji. Twój status jestem w gotowości do akcji”. Funkcjonalność przydatna gdy strażak przed upływem 24 godzin braku gotowości bojowej chce zmienić ten status na „w gotowości bojowej do akcji ”

10. Alarm bojowy dla członków MDP                                                                       89-679-69-94

Wiele OSP na listach alarmowania do akcji ma również wpisanych członków MDP,  którzy z racji wieku nie mogą brać udziału w akcji, jednak chcą być też alarmowani np. żeby wiedzieć że ich OSP ma wyjazd do akcji. Dlatego osoby z OSP uprawnione do złączania alarmowania gdy zadzwonią na ten numer to sprawią że do wszystkich strażaków z listy alarmowania zadzwoni numer 89-679-69-94 co oznacza bojowe przywołanie członków MDP do remizy. Dlatego numer ten prosimy zapisać pod przyjazną nazwą np. ZBIÓRKA MDP, tu również jak w przypadku dzwonienia alarmującego prosimy aby dzwonienia z tego numeru odrzucać lub nie odbierać, ponieważ my ponosimy koszt zestawionego połączenia, a nie chcemy tych kosztów przerzucać na OSP – zależy nam aby usługa była jak najtańsza. Uprawniony strażak dzwoniąc na ten numer usłyszy komunikat „Alarm tylko dla MDP”.
Uwaga !!! Poza tą usługą już teraz każda MDP może mieć niezależną usługę alarmowania przy umowie na alarmowanie członków czynnych OSP. Wystarczy przesłać wykaz numerów telefonów członków MDP wg wzoru opisanego w zakładce Bezpłatne Testy ) – szczegóły zakładka MDP

11. Zbiórka w remizie                                                                                                 89-679-69-93

Uprawnione osoby z OSP do złączania alarmowania ( czerwone pole w panelu www-aktualizacji numerów ) gdy zadzwonią na ten numer to sprawią, że do wszystkich strażaków z listy alarmowania zadzwoni numer 89-679-69-93 co tak może oznaczać zbiórkę strażaków w remizie. Dlatego numer ten prosimy zapisać pod przyjazną nazwą np. ZBIÓRKA w REMIZIE. Tu również jak w przypadku dzwonienia alarmującego prosimy aby dzwonienia z tego numeru odrzucać lub nie odbierać, ponieważ my ponosimy koszt zestawionego połączenia, a nie chcemy tych kosztów przerzucać na OSP – zależy nam aby usługa była jak najtańsza. Uprawniony strażak dzwoniąc na ten numer usłyszy komunikat „Zbiórka w remizie”. W jednostkach, które mają zainstalowaną naszą Syrenę_GSM wraz z uruchomieniem dzwonienia na telefony zostanie załączona syrena w remizie na 60 sekund z sygnałem ciągłym.

12. Zdalne ładowanie akumulatorów na żądanie                                                                89-679-69-92

Uprawnione osoby z OSP do złączania alarmowania ( czerwone pole w panelu www-aktualizacji numerów ) gdy zadzwonią na ten numer to sprawią, że w urządzeniu SYRENA_GSM zostanie załączony na 4 godziny przekaźnik, który będzie podawać napięcie 230V do wybranych urządzeń np. prostownik, ładowarki radiotelefonów, latarki itp. Ponadto nasz system w każdą środę o godzinie 21:00 automatycznie załączy przekaźnik aby naładować urządzenia. Ze względu na tą funkcjonalność i inne dodatkowe ( patrz pkt. 11 i 13 ) urządzanie może być wykorzystane jako alternatywne urządzenie do zdalnego załączania syreny, zdalnego ładowania akumulatorów oraz testu silnika syreny przez OSP w KSRG lub inne posiadające radiowe załączanie syreny. Szczegóły działania urządzenia opisane w zakładce SYRENA_GSM.

13. Test syreny                                                                                                            89-679-69-91

Uprawnione osoby z OSP do złączania alarmowania ( czerwone pole w panelu www-aktualizacji numerów ) gdy zadzwonią na ten numer to sprawią, że urządzenie SYRENA_GSM załączy waszą syrenę w remizie na 5 sekund. Brak załączenia syreny może oznaczać awarię urządzenia SYRENA_gsm (brak zasięgu sieci komórkowej, nieaktywna karta SIM ), awarię syreny w remizie ( awaria silnika, blokada przez śnieg, przymarznięcie syreny ) lub brak zasilania elektrycznego.  Ponadto nasz system w każdego dnia o godzinie 19;00 załączy syrenę na 5 sekund. Ze względu na tą funkcjonalność i inne dodatkowe ( patrz pkt. 11 i 12 ) urządzanie może być wykorzystane jako alternatywne urządzenie do zdalnego załączania syreny, zdalnego ładowania akumulatorów oraz testu silnika syreny przez OSP w KSRG lub inne posiadające radiowe załączanie syreny. Szczegóły działania urządzenia opisane w zakładce SYRENA_GSM.

14. Nocne testy terminali GSM załączających usługę alarmowania

Każdej doby nasz system przeprowadza dzwonienia do terminali T1, DTG, Robotec, itp. Do terminali T1 dzwonienie odbywa się o godz. 02:00 a do DTG, Robotec, itp o godz. 04:00. Od lipca będzie prowadzona analiza i weryfikacja pracy tych urządzeń i w przypadku nieprawidłowości będziemy o tym informować właściwe osoby z OSP wyznaczone do kontaktów w tej sprawie.

Copyright © by alarmowanieosp.pl 2018