STRONA GŁÓWNA

01.06.2017 NOWY KANAŁ ALARMUJĄCY

Szanowni Druhowie niebawem zostanie uruchomiony nowy kanał alarmujący masowym wysłaniem SMS  do strażaków. W treści SMS będzie znajdować się rodzaj zdarzenia oraz adres zdarzenia. Ta forma alarmowania jest dedykowana dla strażaków nie posiadających telefonów typu smartfon, a tym samym nie posiadających aplikacji alarmującej. Kanał ten będzie też wykorzystywany do awaryjnego alarmowania całej jednostki.

Ponadto odpowiadamy na często zadawane pytanie „czy alarmowanie można załączyć SMS” ( dot. głównie Komend PSP ) – odpowiedź brzmi TAK, alarmowanie będzie można tym sposobem załączać. Wystarczy, że Dyżurny PSP poda na początku w treści SMS numer systemowy OSP i/lub rodzaj zdarzenia wraz z adresem to taki SMS zostanie potraktowany jako zlecenie załączenia alarmu dla danej OSP, a rodzaj i adres zdarzenia zostanie zaprezentowany w naszej aplikacji alarmującej podczas alarmu oraz w SMS do w/w osób.

Dodatkowo uruchomimy, że na wybrane numery telefonów będzie wysyłany SMS, który w treści będzie zawierać raport kto potwierdził udział w akcji ( raport wg. rodzaju wyszkolenia K2_N1_D1_RM4_R8_BW2 pierwsze litery funkcji w OSP kierowca, naczelnik, dowódca itd., cyfry to ile osób z danej grupy wyszkolenia  potwierdziło udział w akcji ) oraz po raporcie lista nazwisk. Taki SMS jest dedykowany również dla strażaków nie posiadających telefonów typu smartfon, a tym samym nie posiadających aplikacji alarmującej, dodatkowo może być przesyłany na telefon komórkowy w remizie OSP oraz do PSP (jako potwierdzenie załączenia alarmowania).


05.04.2017 KOMUNIKAT SPECJALNY

Szanowni Druhowie prosimy o sprawdzenie czy macie w swoich telefonach  wpisany nr 34-340-11-00 jak numer alarmujący. Jeśli go nie macie to prosimy o dopisanie tego numeru przy indywidualnym numerze alarmującym waszej OSP ( tak aby był jeden wpis w telefonie, a w nim numery alarmujące ). Ponieważ operator zapasowy ma ograniczone zasoby systemowe, bardzo prosimy o nie odbieranie tych dzwonień, a wręcz odrzucanie dzwonień aby jak najszybciej uwolnić zasoby do alarmowania kolejnej OSP. Prosimy o przekazanie tej informacji członkom waszych jednostek OSP.

Ponadto informujemy, że niebawem zostanie uruchomiony dodatkowy kanał alarmowania tj. masowe wysłanie SMS z przesłaniem adresu i rodzaju zdarzenia ( pod warunkiem otrzymania tej informacji z PSP, adres miejsca zdarzenia i rodzaj ten będzie również prezentowy w naszej aplikacji alarmującej ) oraz wprowadzony zostanie dodatkowy operator alarmujący.

Zwracamy prośbą do wszystkich Druhów o „polubienie” naszego profilu Facebook  ponieważ jest to znakomity kanał, który może być wykorzystany do masowego natychmiastowego przekazywania bardzo ważnych informacji np. o nieprawidłowym działowym działaniu usługi i nowych funkcjach naszego systemu. Link do naszego profilu https://web.facebook.com/alarmowanie.pl.3/?ref=ts&fref=ts&_rdr

Przy okazji zapraszamy do zapoznania się z naszymi nowymi funkcjonalnościami opisanymi w w podstronie Numery Alarmowania.pl

Z wyrazami szacunku Serwis ALARMOWANIE.PL


01.02.2017 WPROWADZAMY NOWE FUNKCJONALNOŚCI

Szczegóły znajdują się w zakładce NUMERY ALARMOWANIA.PL


10.01.2017 PRZEŁĄCZENIE NA INDYWIDUALNY NUMER ALARMUJĄCY

Szanowni druhowie od dziś każdą OSP alarmujemy indywidualnym numerem alarmującym ( szczegóły opisane wcześniej – poniżej ).

Strażacy od dziś alarmowanie OSP załączają dzwoniąc na nr 89-679-69-00

Numery 89-679-69-01 i 34-340-11-01 niebawem zostaną wyłączone z funkcjonalności załączania alarmów dlatego trzeba je wykasować ze swoich telefonów i zastąpić nr 89-679-69-00.

Numery dla załączania alarmowania przez PSP i terminale GSM/T1 pozostają bez zmian.

Prosimy śledzić naszą stronę, niebawem pojawią się nowe funkcjonalności, pierwsze od dnia 01.02.2017.


UWAGA!
NOWY NUMER ALARMUJĄCY

Szanowni druhowie! Na wnioski jednostek OSP, Komendantów Gminnych, Urzędów Gmin, PSP alarmowanie każdej jednostki (strażaka) niebawem odbywać się będzie indywidualnym numerem alarmującym, natomiast alarmowanie numerami z końcówkami 00 ( 89-679-69-00 i 34-340-11-00 ) będzie realizowane tylko do dnia 10.01.2017. W tym celu do dnia 10.01.2017, każdy strażak w swoim telefonie do obecnego wpisu ALARM OSP (ALARM-REMIZA itp. ) musi dopisać nowy numer alarmujący zaczynający się 89-679-69-XX gdzie XX to dwie ostatnie cyfry numeru systemowego jednostki ( patrz umowa na alarmowanie §2 pkt. 1 ), OSP współpracujące bez umowy znajdą ten numer w panelu www od aktualizacji numerów ( zielone pole na niebieskim tle nr główny, na które ma dzwonić PSP aby załączyć „ciche alarmowanie” ).

nowy_nr_alarmujacy

lub tu sprawdzając dwie ostanie cyfry numeru systemowego XX  (89-679-69-XX )

dwie_ostatnie_cyfry_w_nr_systemowym

Osoby, które zajmują się  dopisywaniem i aktualizacją numerów telefonów komórkowych strażaków w naszym panelu www potwierdzają, że przekazali strażakom ze swojej jednostki informację o nowym indywidualnym numerze alarmującym odznaczając specjalnie do tego przygotowane pole ( pole znajduje się pod polem nr główny, na które ma dzwonić PSP aby załączyć „ciche alarmowanie” ). Jest to konieczne, ponieważ w ten sposób prowadzimy weryfikację o realizacji w/w zmian, a nie rozpoczniemy alarmowania wg nowych zasad zanim wszystkie OSP tego nie potwierdzą ( odznaczając to pole ).

pole_edytora

UWAGA!!! Po zaznaczeniu w/w pola koniecznie zatwierdź dane i prześlij do serwisu ALARMOWANIE.PL

Zasady alarmowania przez PSP oraz terminale GSM/SMS się nie zmienią


SYRENA-GSM   

Nowość! Pierwsze na rynku w tak niskiej cenie urządzenie do zdalnego załączania syreny w jednostkach OSP, które poza tym zapewnia modulowany sygnał generatora sygnałów akustycznych! Wszystkie szczegóły w zakładce SYRENA-GSM!

Urządzenie może być zainstalowane w domu strażaka by w momencie ogłoszenia alarmu dla OSP uruchomić dowolne urządzenie np. dzwonek, lampę, czy też syrenkę akustyczną . Zbuduj sieć mini syren w twojej miejscowości!

Copyright © by alarmowanieosp.pl 2018